top of page

הוצאה מחודשת של הספר "עץ חיים" מאת החכם אהרון בן אליהו. ספר זה הינו ספר פילוסופיה אשר מבוסס על עקרונות הכלאם.ספר זה כולל 114 פרקים הדנים בשאלות פילוסופיות מהותיות כגון דוקטורינת קיום האל, הגשמיות ויצירת העולם, דיון בסוגיית האנשת האל, דיון באחדותו של האל, דיון ברעיון ההשגחה העליונה ודיון בשלמות הנפש ונצחיותה.
הספר כולל גם את אגרת "דרך עץ חיים" מאת החכם כלב אפונדופולו, וכן מפתחות, תוספות ומבואות מדעיים בגרמנית מאת פרופ' פרנץ דליטש.

אודות המחבר:

החכם אהרון בן אליהו ע"ה, המכונה אהרון האחרון, נולד בשנת ה'פ"ח לבריאת העולם (1328) בקושטא ונחשב כאחד התיאולוגים הקראים הבולטים בן זמנו. בין ספריו המפורסמים :ספר ביאור המצוות "גן עדן"  והפירוש לתורה "כתר תורה

עץ חיים

מק"ט: 21
120.00 ₪מחיר
  • עיצוב | כריכה קשה  400 עמודים
    מידות | 245x32x170   משקל | 750 גרם
    שנת פרסום | 2013
    מוציא לאור  |  היהדות הקראית העולמית
    שפה |  עברית

bottom of page