top of page
white-cloud-blue-sky.jpg

תקנון האתר

הגדרות:
האתר ו/או החנות – מפעיל המערכת, חנות וירטואלית לרכישת והזמנת ספרים וציציות.
משתמש – כל אדם ו/או ישות כלשהי אשר גולש/ת באתר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
לקוח/ה – משתמש המבצע באתר הזמנה של שרות.


מבוא:

 1. האתר הינו מערכת חדשנית ומודרנית המפעילה חנות וירטואלית הבאה להקל על תהליך ההזמנה של המוצרים הנמכרים באתר, תוך שמירה על אבטחה מלאה של תהליך ההזמנה ופרטיות הגולשים.

 2. השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החנות ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע האתר.

 3. אנא, קראו תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או ביצוע הזמנות באתר מעיד על הסכמתך להם.

 4. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, לנשים ולגברים כאחד.

 5. ידוע למקבל השרות כי במסגרת חלק מהשירותים הניתנים ע"י הספק נדרשת מסירת מידע אישי: כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת

 6. דואר האלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שיימסרו יישמרו במאגר המידע של הספק, למשך 30 יום בלבד.   


מדיניות תשלום:

 1. לאתר הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל השירותים הניתנים באתר בכל עת.

 2. תהליך ההזמנה באתר הינו כדלקמן:

 • עם כניסתכם לאתר ולאחר בחירת המוצר והוספתו לסל הקניות, תקבלו אפשרות לבצע הזמנה לחיוב באמצעות מערכת paypal  המאובטחת.

 • עם ביצוע ההזמנה תקבלו אישור  לקליטתה במערכת במייל חוזר.

  תמיכה:

 1. השירותים באתר כוללים תמיכה, באמצעות דואר אלקטרוני. יחד עם זאת ייתכנו תקלות אשר אינן בשליטת החנות, כדוגמת אופן ההספקה וצורת המשלוח והאתר מצידו יעשה כל מאמץ אפשרי כדי לוודא שהשרות הניתן ע"י שרות המשלוחים יהיה ברמה ראויה.


שינויים בתנאי השימוש:

 1. הספק רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

 2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני וחוקי מדינת ישראל.  

 3. קריאת התקנון ואישור קריאתו על ידי המשתמש מהווים הסכמתו של המשתמש לכל האמור בו ומחייבים אותו לכל דבר ועניין.

 4. כתובות הצדדים הן כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שתשלח בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני לצד האחר עפ"י כתובתו כאמור תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד בדואר ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה ואם בדואר אלקטרוני – לאחר אישור על שליחת הודעה.


מדיניות החזרת מוצרים:

 1. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

 2. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 3. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.


אספקת המוצרים:

 1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך עד 14 ימי עסקים למשלוח בארץ.

 2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

 3. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

 • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

 • כל סיבה שאינן בשליטת החברה.


שירות לקוחות
לכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לפנות אל עמותת "היהדות הקראית העולמית":
טלפון 08-9249104
פקס- 08-9221598
דוא"ל: jkaraite@gmail.com
נא לציין מס' טלפון בעת  הפנייה

bottom of page