בשם ה' נעשה ונצליח

 

 

עמוד מוצרים

מחיר: ₪80.00

שמואל בן שמריה פיגיט בן העדה הקראית, היה חזן ואיש ספר שגילה עניין רב בסיפורי עם. בשנת 1907 הוציא לאור ספר בשם "דבר דבור" (הוצאת 'הצפירה' וורשה) ובו "כ"ז סיפורים מסיפורי בני קדם המסופרים על פה בינות עמי הקדם בארצות תורכיה וחצי האי קרים".

מחיר: ₪60.00

הספר "דד מרדכי" נכתב בשנת התקצ"ב (1830) בווינה ע"י החכם מרדכי בן ניסן ז"ל ויצא במהדורה מחודשת בארץ בשנת 1966. הספר הינו מענה לשאלות יעקב טריגלאנד, חכם נוצרי גרמני, בנוגע למחלוקות בין היהודים הקראים ליהודים הרבניים. כמו כן, עוסק הספר בדיני השחיטה.

מחיר: ₪55.00

מהדורה חדשה ומאוירת באיורים מרהיבים, הכוללת את נוסח ההגדה לערב פסח לפי מנהג היהודים הקראים. בנוסח הגדה ייחודי זה, מופיע סיפור יציאת מצרים ונפלאותיו באמצעות פסוקי התנ"ך, וכפי שמסופר במקרא, וכמעט ללא תוספות על עניינים שאינם מעניין סיפור יציאת מצרים.