בשם ה' נעשה ונצליח

פינת יקרת

קטלוג > מוצר

מחיר: ₪80.00

כרך זה, הנקרא בשם "פינת יקרת", כולל ארבעה חיבורים שהמרכזי שבהם הוא "פינת יקרת", ספר הגות ומוסר מפרי עטו של הרב יצחק בן שלמה זצ"ל. שנת חיבורו של הספר היא התקנ"ט לבריאה (1799 למה"נ).
הכרך מכיל ארבעה חיבורים שונים זה מזה, שנתחברו על ידי מחברים שונים בזמנים שונים:
ספר פינת יקרת - ביאור מורחב לעשרת עיקרי האמונה
שער עניין השבת מתוך ספר ביאור המצוות של הרב משה בגי – המבאר בשפה פשוטה וברורה מה הם המעשים האסורים, המותרים, הראויים והבלתי ראויים לעשותם בשבת.
"אגרת האחוז" – מכתב ששלח הרב יוסף שלמה ז"ל (רבני) לחכם הר"ר זרח בר נתן הטרוקי זצ"ל, מחכמינו בליטא. במכתב, משבח הרב יוסף שלמה את חכמינו ופרשנינו.
אגרות ד"ר יוסט – אגרות השלוחות מהחכם כמהר"ר מרדכי יאסט, היסטוריון יהודי רבני גרמני אל מנהיגי העדה בין השנים 1829-1830.