בשם ה' נעשה ונצליח

אדרת אליהו

קטלוג > מוצר

מחיר: ₪100.00

ספר ביאור המצוות "אדרת אליהו" נכתב בשנת הר"ץ (1530) בקושטא (איסטנבול) ע"י החכם אליהו בשייצ'י ז"ל. ספר זה הינו ספר ביאור המצוות המקיף והנפוץ ביותר בקרב היהודים הקראים. הספר יצא לאור בשלוש מהדורות: לראשונה בקושטא בשנת ר"ץ (1530), פעמיים המאה ה-19: בגוזלווא (1835) ובאודיסאה (1870). מהדורה זו, מבוססת על מהדורת אודסה-1870, ויצאה לאור בישראל בשנת 1966.
סגנונו העברי של הספר, אשר בהיר ומדויק להפליא, מבנהו ההגיוני המקל על השימוש בו, רב צדדיותו של ביאור המצוות שבספר וחומר הכללי שבו - כל אלה העלו את "אדרת אליהו" למדרגה של יצירת מופת, שיש הרואים אותה כספר ביאור המצוות המקיף ביותר, והמשמש עד לימינו כאבן יסוד בכל עיון בביאור המצוות.