בשם ה' נעשה ונצליח

כתר תורה

קטלוג > מוצר

מחיר: ₪160.00

הספר "כתר תורה" נכתב ע"י הרב אהרון בן אליהו ניקומודיאו ז"ל בשנת הקכ"ב ליצירה (1362). הספר הינו ביאור התורה על דרך הפשט. מחבר הספר, החכם אהרון בן אליהו ניקומודיאו, הוא אחד מגדולי מבארי התורה בעם ישראל ואחד מהחכמים הבקיאים היטב בתנ"ך ובדקדוק לשון הקודש.
הצורך בכתיבת הספר נוצר כנראה בשל הפירושים התלמודיים שנכתבו על סמך שיטות שאינן מבוססות על הפשט ואינן מבוססות על דקדוק שפת הקודש והופצו במשך תקופת הגלות.