בשם ה' נעשה ונצליח

 

 

עמוד מוצרים

מחיר: ₪100.00

ספר ביאור המצוות "יריעות שלמה" נכתב בשנת התרכ"ב (1860) בקושטא (איסטנבול) ע"י הרב שלמה בן אפידה הכהן, ונכתב בשפה פשוטה המובנת גם לקוראים אשר אינם בעלי ידע מקיף בדת.

מחיר: ₪160.00

הספר "כתר תורה" נכתב ע"י הרב אהרון בן אליהו ניקומודיאו ז"ל בשנת הקכ"ב ליצירה (1362). הספר הינו ביאור התורה על דרך הפשט.

מחיר: ₪100.00

ספר ביאור המצוות "אדרת אליהו" נכתב בשנת הר"ץ (1530) בקושטא (איסטנבול) ע"י החכם אליהו בשייצ'י ז"ל. ספר זה הינו ספר ביאור המצוות המקיף והנפוץ ביותר בקרב היהודים הקראים.