בשם ה' נעשה ונצליח

Contact Us

The Universal Karaite Judaism


Tel:   972-89249104
Fax:  972-89221598
Email:
jkaraite@gmail.com.

Full Name:

Phone:

Address:

Email:

Message: